जे जे थम्सन

जे जे थम्सन छम्ह नांजाम्ह भौतिक शास्त्री ख। वेकयात वेकया ज्याया निंति भौतिक शास्त्रय् नोबेल सिरपा नं लःल्हागु दु। वेकलं इलेक्ट्रोनया मालेज्या यानादिगु ख।

जे जे थम्सन

जीवनी सम्पादन

न्ह्यया जीवनी सम्पादन

मालेज्या सम्पादन

मेमेगु सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन