ज्ञानगम्यं

ज्ञानगम्यं छगू अध्यात्मिक विचाः ख। थ्व खँग्वलं ज्ञानया लक्ष्ययात थ्विकी। थ्व खँग्वःया छ्येलेज्या यक्व सफूस्तोत्रय् जुगु दु।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्याEdit

उत्पत्ति व विकासEdit

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

छ्येलेज्याEdit

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नं बुया वगु भाषे जुगु खने दु। थुकिया छ्येला श्रीमद्‌भागवत गीताय्‌ थ्व कथं यानातःगु दु [१]-

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते।

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्॥ १३- १८

लिधंसाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेया स्वापूEdit