Open main menu

ज्वःबिज्वःयचा (English: Bisexual, पर्वते: द्वीलिङ्गी) धयागु अःखःगु लिङ्गव ज्वःलाःगु लिङ्ग निखे नं शारिरिक, भावनात्मक व मानिसक कथं नुगः क्वसालेगु(आकर्षित जुइगु) खः।