झालावाड जिल्ला

झालावाड जिल्ला भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१२९ जिल्ला झालावाड़ १४८८ ११८१८३८ ६०६५३३ ५७५३०५
१२९ ६७८ तहसील खानपुर १९३ १५९३४५ ८२८३० ७६५१५
१२९ ६७९ तहसील झालरापाटन ३५३ २४२४७० १२४३८० ११८०९०
१२९ ६८० तहसील अकलेरा २३२ १५२३३१ ७८३५५ ७३९७६
१२९ ६८१ तहसील मनोहर थाना १८८ १३१७८३ ६७३२९ ६४४५४
१२९ ६८२ तहसील पचपहाड़ १३३ १३७१३५ ७००४६ ६७०८९
१२९ ६८३ तहसील पिड़ावा २०५ १९९८७२ १०२४४४ ९७४२८
१२९ ६८४ तहसील गंगधार १८४ १५८९०२ ८११४९ ७७७५३

स्वयादिसँ

सम्पादन