टोंक जिल्ला

टोंक जिल्ला भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१२० जिल्ला टोंक १११६ ११०३६०३ ५६८०४५ ५३५५५८
१२० ६१५ तहसील मालपुरा १५३ २०४८८१ १०५०२० ९९८६१
१२० ६१६ तहसील पीपलू ११८ ११७६४४ ६०७४० ५६९०४
१२० ६१७ तहसील निवाई २०४ १९५१८७ १०१३०१ ९३८८६
१२० ६१८ तहसील टोंक १२४ १२१५१४ ६२५९२ ५८९२२
१२० ६१९ तहसील टोडरायसिंह १३९ १२३३११ ६२८४९ ६०४६२
१२० ६२० तहसील देवली १६९ १९२३४३ ९८६३७ ९३७०६
१२० ६२१ तहसील उनियारा २०९ १४८७२३ ७६९०६ ७१८१७

स्वयादिसँ

सम्पादन