ठाकुर छेदीलाल

ठाकुर छेदीलाल भारतया संविधान सभाया छम्ह सदस्य ख। वय्‌कः मध्य प्रांत व बरार क्षेत्रया प्रतिनिधित्त्व याना संविधान सभाया सदस्य जुया दिगु ख।

स्वयादिसंEdit

पिनेया स्वापूEdit