डांग तालुका

डांग तालुका भारतया गुजरात राज्यया डांग जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

डांग तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State गुजरात
जिल्ला डांग जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

गांEdit

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

आहेरडी बरडा (मानमोडी सजा) भोंडवीहीर बोरपादा
आहीरपाडा बरडा (खांभला सजा) भोंगडया बुरथडी
आहवा बरडीपाडा (सजा) भुजाड चमारपाडा
आंबलीया बरडीपाडा (नकरियाहनवन) भुरापाणी चनखल
आंबापाडा (चीखली साजा) बारीपाडा भुरभेंडी चौकीया
आबापाडा (वधइ) बारखांधीया बीबुपाडा चवडवेल
अंबुर बमींयावाड बीजुरपाडा चींचीनागांवठा
आमसरपात
बेहदुन बीलबारी चींचपाडा (वडपाडा)
आमसरवलण
भदरपाडा बीलीआंबा
चीखलदा
आमथवा भालखेत बीलमाळ
चीकार (झानडा)
अंजानकुंड भापखल बोकडमाळ चीकार (रंभास)
बदीगांवठा भवनदगड बोंडारमाळ चीकरीया
बाज भवाडी बोरदहाड चीखला (काळीबेलसजा)
बंधपाडा भेंडमाळ बोरीगांवठा (सामगहन साजा) चीखली(सामगहन साजा)
बरडपाणी भेंसकातरी बोरीगौथा (वधई सजा) चीखली(लवचालीसजा)
बरडा भीस्या बोरखल चींचधारा
बोरखेत चींचली धांगडी गुबडीया
गडद चींचोड धवलीदोड धुबीटा
गाढवी चींचपदा (गलकुंडसजा) धोधलपाडा
गीरा
गाडविहार चींचवीहार ढोलीयाउंबर (नारयाण देवपाडा) गीरमाळ
गलकुंड चीरपदा योंगीआंबा गोदडीया
गारखडी दाबदार (वाधइ) धुडा गोळस्टा
गीरमाळ दगाडीयांबा धुळचोंड गोंडलविहीर
गौर्या दागदपदा धुळदा गोटीयामाळ
गांवदहाड
दौगींया धुमखल गुंदीया
गहवाण दहेर दीवडीयावन गुंदवहळ
गायगोठन दारापदा दीवान टेब्रुन
गुंजपेडा
गायखास ददीं दोडीपाडा
गुरूडीया
घाणा देवदहाड डोकयातळ हाडोळ
घाणीआंबा देवीपदा डोन हनंवतचोंड
धोडी धाध्रा डुमर्या हनंवनपाडा (चींचलीसजा)
घोडवहल हरपदा एन्जीनपाडा(कोलबाई) हनंवनपाडा (पीपालदाहादसजा)
धोधली हींडला जारसोळ खापरी
कलमविहार हुम्बापदा जवताळा खातळ
कालीबेल इसदर (गढवी) झरण खेरींद्गा
कामद इसदर (बोरखालसजा) झारी खीरमणी
कमदयावन इसखंडी झरीया (डुंगरडा) खोखरी
कंचनपदा जाखाना झावडा खोपरी आंबा
कांगर्यामाळ जामलापाडा जोगबारी कीरली
कराडीआंबा जामणपाडा जोगथवा कोसंबीया
कंरजडा (लवचालीसेजा) जामनसोंडा जून्नेर कोसीमदा
करंजडी (गडादसजा) जमनविहार कडमाळ (गडद) कोसीमपातल
कंरजपाडा जामन्या कडमाळ (सुबीर) कोटमदर
कसाडबारी जामदर कहाडोबघोडी कोटबा
कासवदहाड जामला काकडवीहीर कोयलीपाडा
केळ जामलापाडा (गढवीसजा) काकरदा कुडकस
केशबंध जामन्यामाळ काकशाळा कुकडनखी
खार्जूणा महारदार कलमखेत कुमारबंध
खांभला मालेगांव मोटी कसाड पांढरपाडा
कुंडा माळगा मुळचोंड पांडवा
कुशमाळ मलीन मुरांबी पातळी
कुतरनाचीया मानमोडी नडगखादी पायरपाडा
लहान झाडदर माछळी नडगचोड पींपरी
लहान कसाड मोगरा नकटीयाहनंवत पीपलाइदेवी
लहानचार्या मोहपाडा (पीपलदाहाद) नानापाडा पीपळदहाड
लहांनदाबदर मोहपाडा (गलकुंडसजा) नांदनपेडा पीपळधोडी
लहानदबास मोखामाळ नीलसाकीया पीपलपाडा
लहानमालुंगा मोरजीरा नीबारपाडा पीपलपाडा (गलकुंडसजा)
लवचाली मोटा मलुंगा नीमपाडा पिपळ्यामाळ
लींगा मोटाचर्या नीरगुडमाळ रंभास
लुहारीया मोटी दाबदर नीशाना रानपाडा
मादलबारी मोटी दभास पादलखडी रावचोंड
महाल मोटी जाडादर पोळसमाळ
सादडमाळ
महालपाडा सीनबंध पांढरमाळ सादडविहीर
महारायचोंड सींगाणा टींम्बरथवा वकार्या
साजुपाडा सोडमाळ
उगा (लवचाली) वांनरचोंड
साकरपातळ सोनगीर उगा (रंभासजा) वांगण
सामगदान सौणीया उखाटीया वांकन
सापुतारा सुबीर उमर्या
वांकी
सरवर सुकमल उमरपाडा वांझाटेब्रुन
सातबाबला सुंदा वडपाडा वासुर्णा
सती सुपडाहाड वनार वांवदा
सावरदा सुसरदा वंजारघोडी
सावरदाकसाड तकलीपदा (पीपलैदेवी) वांझाट आंबा
सावरखडी तकलीपदा (तकलीपदा सजा) विहीर आंबा
सावरपाडा टेकपदा वाड्यावन
सेंन्‍द्रीआंबा टेम्बुरगरथा वधइ
सेपुंआंबा ध डांग्‍स वाघमाळ
शिवारीमाळ थोरपदा वाहुटीया
शिवबारा वैदुन
सीलोटमाळ