डूंगरपुर जिल्ला

डूंगरपुर जिल्ला भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१२४ जिल्ला डूंगरपुर ९७२ १२९९८०९ ६५१०४६ ६४८७६३
१२४ ६४६ तहसील डूंगरपुर ३०५ ४४७७१७ २२४८४१ २२२८७६
१२४ ६४७ तहसील आसपुर १७१ २२४२४३ ११२४२२ १११८२१
१२४ ६४८ तहसील सागवाड़ा २४४ ३०९०८६ १५२६२२ १५६४६४
१२४ ६४९ तहसील सिमलवाड़ा २५२ ३१८७६३ १६११६१ १५७६०२

स्वयादिसँ

सम्पादन