देवनागरी लिपियु छगु बाआखः खः।

छ्येलेज्या Edit

ढ यागु छ्येलेज्या येक्व थासे जु। नेपाल भाषाय् थ्व ढ स्वया ध यागु छ्येलेज्या अप्व जुगु खने दु।

दसु Edit

पिनेयागु स्वापू Edit