तलप्पिल्ली तालुका

तलप्पिल्ली तालुका भारतया केरल राज्यया तृश्शूर जिल्लाया छगू तालुका ख। थ्व तालुकाय् स्वंगु ब्लक दु। केरलया मेमेगु थासय् थें हे थन नं मलयालम भाय् ल्हाइगु या। नापं, थ्व थासय् नं मलयाली मनूत च्वनिगु या।

गां सम्पादन

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु-

ग्राम पञ्चायत सम्पादन

ग्राम पञ्चायत वार्ड क्षेत्रफल (वर्ग किमि) जनसंख्या ब्लक तालुका जिल्ला
चेलक्कर पऴयन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
कोण्टाऴि पऴयन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
पऴयन्नूर् पऴयन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
तिरुविल्वामल पऴयन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
पाञ्ञाळ् पऴयन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
वळ्ळत्तोळ् नगर् पऴयन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
देशमंगलं वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
मुळ्ळूर्क्कर वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
वरवूर् वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
वटक्काञ्चेरि वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
कटङ्ङोट् वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
ऐरुमप्पेट्टि वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
तेक्कुंकर वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
मुण्टत्तिक्कोट् वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
वेलूर् वटक्काञ्चेरि तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
पोर्क्कुळं चोव्वन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
चोव्वन्नूर् चोव्वन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
चूण्टल् चोव्वन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
कण्टाणश्शेरि चोव्वन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
काट्टकाम्पाल् चोव्वन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्
कटवल्लूर् चोव्वन्नूर् तलप्पिळ्ळि तृश्शूर्

स्वयादिसँ सम्पादन