तलोद तालुका

तलोद तालुका भारतया गुजरात राज्यया साबरकांठा जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

तलोद तालुका
Coordinates
देय्  India
State गुजरात
जिल्ला साबरकांठा जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

अहमदपुरा गुलाबपुरा नाना चेखला
अनीओड गुंडीया नानी शीहोली
अंजाना हरसोल नावा
आंखेल जावनपुर नवलपुर
अंत्रोलीवास डोलजी जोराजीनी मुवाडी नवावास
अंत्रोलीवास पुंजाली कबोद्गा पडुसण
बद्गानी मुवाडी कबोद्गी पुंसरी
बडोदरा करमीपुरा रणासन
बालीसना कठवाडा राणीपुरा
भाटीया खेरोल रयानीया
भीमपाडा लालानी मुवाडी रोजहाड
बोरीया बेचराजी लालपुर (रनासन) रूपल
चांदपुर माधवगढ सागपुर
चारणवता महादेवपुरा (महीयल) सलातपुर
छत्रीसा महेकल सेमालीया
दादरदा महेलाव सुलतानपुर
देवीया महीयल तेजपुर केम्प
धांध वासणा मालवान तलोद
दोलतबाद मोढुका तांतरदा
फोजीवाडा मोहनपुर उजेडीया
गधावाड मोकामनी मुवाडी उमेद नी मुवाडी
गंभीरपुरा मोरली वलीयमपुरा
गोबरजीनी मुवाडी मोटा चेखला वरवाडा
गोरा मोटेसरी वाव
गुलाब नी मुवाडी मुढासणा -