तळाजा तालुका

तळाजा तालुका भारतया गुजरात राज्यया भावनगर जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

तळाजा तालुका
Coordinates
देय्  India
State गुजरात
जिल्ला भावनगर जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

गां सम्पादन

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

अंबला जसपरा पांचपीपळा
बाखलका जुना सांगाणा पाणीयाळी
बामभोर जुनी छापरी पसवी
बापडा जुनी कामरोळ पावठी
बापसरा कठवा पींगळी
बेला केराला पीपराळी
बेलडा खदडपर पीथलपुर
भद्रावळ खंढेरा प्रतापपरा
भालर खारडी राजपरा नं. २
भारापरा कोदीया राळगोन
भारोली कुंडवी रामपरा
भेगाळी कुंढडा रोजीया
भेंसावाडी कुंढेली रोयल
भुंगर लीलीवाव सखवदर
बोडकी मधुवन समढीयाळा
बोरडा महादेवपरा सांखडासर नं. १
बोरडी महादेवपरा (टींबो) शांखडासर नं. र
बोरला माखणीया सरतानपर
चोपडा मामसी सथरा
चुडी मांडवा शेळावदर
दकाना मंगेळा शेवाळीया
दात्रड मथावडा शोभावड
दाठा मेथळा सोसीया
देवळीया मोटा घाणा टाढावाव
देवली मोटी मांडवाळी तळाजा
धारडी नाना धाणा तल्ली
दीहोर नानी बाबरीयात तरसरा
फुलसर नानी मांडवाळी ठळीया
गढडा नवा राजपरा टीमाणा
गढेसर नवा सांगाणा त्रापज
गढुला नवी छापरी उमराळा
धाटरवाळा नवी कामरोळ उचडी
गोरखी नेशीया वालर
हाजीपर नेसवड वटाणीया
हमीरपरा नीचडी वावडी
हबुकवड पादरगढ वेजोदरी
इशोरा पादरी वेलावदर
जालवदर पादरी (गोहील) झांझमेर

स्वयादिसँ सम्पादन