ताजपुरिया

ताजपुरिया नेपाःया छगु जनजाति ख।

ताजपुरिया
सकल जनसंख्या
अप्व जनसंख्या दुगु थाय्
नेपाः
भाषा
धर्म

च्वनिगु थाय्Edit

थ्व जाति नेपाले च्वनि।

बस्तितEdit

नसात्वँसाEdit

वसःEdit

==समाज== ताजपुरिया जातिको खास बसाइ झापा र मोरङमा रहेको छ यी जातिको आफ्नेइ भाषा र परम्परा छन

भाषाEdit

आ वया थ्व जातिया मनुतेसं खेँ भाषाअंग्रेजी भाषा थें न्यागु भाय्‌ नं छ्य्‌लाच्वंगु दु। किसान