ताय्वीट्टु चीतऩम् (सन् १९७५या संकिपा)

ताय्वीट्टु चीतऩम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७५य् पिहांवगु खः।

ताय्वीट्टु चीतऩम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७५

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०