ताय् मकळुक्कु कट्टिय तालि (सन् १९५९या संकिपा)

ताय् मकळुक्कु कट्टिय तालि छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९५९य् पिहांवगु खः।

ताय् मकळुक्कु कट्टिय तालि
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९५९

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०