Open main menu
पृथ्वीयागु तिमिला

तिमिला(शशी) पृथ्वीयागु छगु जक्क प्राकृतिक उपग्रह खः। मेगुकथलं धायेबिले तिमिला छगु प्राकृतिक उपग्रह खः गुकिलिं ग्रहयात परिक्रमा याई। छुं ग्रहतेगु छगु स्वया अप्व तिमिला दै धासा छुं ग्रहतेगु छगु नं तिमिला दै मखु।

छगु ग्रहयु परिक्रमा याइगु पिण्डयात उपग्रह (अङ्ग्रेजी satellite, स्याटलाईट) धाइ। तिमिलातः प्राकृतिक उपग्रह खः। मनुतेसं रकेट छ्येला यन्त्रयात नं पृथ्वी छचाख्येलं कक्षय् परिक्रमा याकी। थन्यागु यन्त्रयात अप्राकृतिक वा मनुतेसं देकुगु उपग्रह धाइ।

पृथ्वीयागु तिमिलाEdit

मिलाया रुपकथंया नांEdit

तिमिला वा मिलाया रुपकथं थुकियात थीथी नां बियातःगु दु। गथे कि-

  • खिमिला वा खिँउँमिला: तिमिला मदूगु चा
  • ईंमिला: मिलाय् ईं थे न्यागु जः जक्क खंगु अवस्था
  • बामिला: बच्छिथासय् जक्क जः लानाच्वंगु मिला
  • चकंमिला: बामिला स्वया अप्व जः खनेदूगु मिला
  • पामिला: पूवंगु मिला

दुसिकाEdit

तिमिलानाप थगु हे जः दैमखु। झीसं पृथ्वीयु तिमिला खनिगु सूर्द्ययु जःयात थुकिलिं परावर्तन याना खः। सूर्द्ययागु जः न्ह्याबलें तिमिलायागु छखे जक्क लाइ धासा मेखे न्ह्याबिलें ख्युंसे च्वनि। अय्जुया लछिइ तिमिलायागु थिथि रूप खनिइ। तिमिला तःपा व चाकला खनिइबले सुर्द्य लिने जुइ। अले तिमिला चिःपा खनिइबले तिमिला हे लिने लाइ।

तिमिला यागु छगु हे भाग खनेदइ। झि छगु सिमायात स्वया चाः हिलेगु थें तिमिला नं पृथ्वी चाः हिलि।

तिमिला यागु ला धाइगु छगु रुप निसिं हान वहे रुप खनेगु ई ख। थ्व ई बले तिमिला यागु ख्वा चाकला खं चिःपा जुया हानं चाखला जुइ। थ्वइत प्यंगु वाः खं पुरा जुइ अले दाछि या झिंनेक जुइ(मलमास बले झिंस्वक)। तिमिलायागु ला सुर्द्ययागु ला स्वया भचा चीधंगु दु।

कक्षEdit

तिमिला वा मेमेगु उपग्रहतेगु कक्षयात निगु बलतेसं असर याइ: गुरुत्व, व सेन्ट्रिपिटल बल

तिमिला दुगु ग्रहतःEdit

झीगु सौर्यमण्डलयु तिमिला दुगु ग्रहतः

तिमिला मदुगु ग्रहतःEdit