दँ धाःगु छगु निश्चित कालखण्ड ख। थ्व कालखण्ड सौर्य वा चन्द्र नगुमां कथं पाइ। सौर्य कालखण्डय् पृथ्वीं सूर्द्यःयात छचाखेलं चाःहिलिगु ई यात दँ धाइ। चन्द्र नगुमांय् १२गु चन्द्रमास वा अधिवर्षय् १३गु चन्द्रमासं दँ दयाच्वनि।

स्वया दिसँ

सम्पादन