दमन व दीव

दमन व दीव भारतयागु छगु राज्यक्षेत्र खः।

जनसंख्याEdit

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व संघ साशित क्षेत्रया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२५ राज्य दमन व दीव १९ ६०३९६ ३२३९५ २८००१
२५ ४९४ जिल्ला दीव २८०८३ १४०२८ १४०५५
२५ ४९४ ३९४७ तहसील दीव २८०८३ १४०२८ १४०५५
२५ ४९५ जिल्ला दमन १५ ३२३१३ १८३६७ १३९४६
२५ ४९५ ३९४८ तहसील दमन १५ ३२३१३ १८३६७ १३९४६

स्वयादिसँEdit