धार जनपद पंचायत

धार जनपद पंचायत भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जनपद पंचायत ख।

धार जनपद पंचायत
—  जनपद पंचायत  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश
जिल्ला

गांEdit

थ्व जनपद पंचायतया गां व गांतेगु सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु [१]

ल्या विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या
५२ इन्दौर धार धार एकलदुना १७३३
५३ इन्दौर धार धार धरावरा १२०६
५४ इन्दौर धार धार खडी १३१८
५५ इन्दौर धार धार खैरोद १९३३
५६ इन्दौर धार धार बायखेडा १०२५
५७ इन्दौर धार धार बडछपरा १५१७
५८ इन्दौर धार धार बेरछा १२९२
५९ इन्दौर धार धार बनेडिया १५४६
६० इन्दौर धार धार बगडीताज १०९४
६१ इन्दौर धार धार बगडीतुर्क १२८१
६२ इन्दौर धार धार बग्गड १०२४
६३ इन्दौर धार धार कंडारिया १४६०
६४ इन्दौर धार धार कोटभिडोेता १६२१
६५ इन्दौर धार धार केसूर ५६५५
६६ इन्दौर धार धार कलमखेडी १४२८
६७ इन्दौर धार धार कलसाडाखुर्द १०७३
६८ इन्दौर धार धार कलसाडाबुजूर्ग १२०२
६९ इन्दौर धार धार बिजूर २२६६
७० इन्दौर धार धार बिलोदा १४९९
७१ इन्दौर धार धार पिंजराया १४२६
७२ इन्दौर धार धार पिपल्या १३३४
७३ इन्दौर धार धार पिपल्दा १०२८
७४ इन्दौर धार धार सिरसोेदा १७५५
७५ इन्दौर धार धार हरसोरा १३३१
७६ इन्दौर धार धार पचलाना ११४४
७७ इन्दौर धार धार रामपुर १४१८
७८ इन्दौर धार धार सकतली १३४४
७९ इन्दौर धार धार सांभर १६८४
८० इन्दौर धार धार सादलपुर २७९०
८१ इन्दौर धार धार सुनारखेडी ११०१
८२ इन्दौर धार धार सेजवाया ३३३१
८३ इन्दौर धार धार उमरियाबडा १४२७
८४ इन्दौर धार धार डेहरीसराय ७४०६
८५ इन्दौर धार धार उटावद २६२४
८६ इन्दौर धार धार दंगोठा १७९४
८७ इन्दौर धार धार देदला ३७५६
८८ इन्दौर धार धार देलमी १०३३
८९ इन्दौर धार धार तीसगांव १२९९
९० इन्दौर धार धार तोरनोद २४०४
९१ इन्दौर धार धार जामन्दा १०१७
९२ इन्दौर धार धार जेतपुरा २४००
९३ इन्दौर धार धार नवासा १५७१
९४ इन्दौर धार धार नेकपुर ११४२
९५ इन्दौर धार धार अनारद १२१४
९६ इन्दौर धार धार अंतराय १८८१
९७ इन्दौर धार धार गरडावद १९५७
९८ इन्दौर धार धार गोविन्दपुरा १२५१
९९ इन्दौर धार धार गुणावद ३५१२
१०० इन्दौर धार धार लबरावदा १४९४
१०१ इन्दौर धार धार लाहारीबुजूर्ग १०९७
१०२ इन्दौर धार धार लसुडिया १५५८
१०३ इन्दौर धार धार लेबड १६४२

स्वयादिसँEdit

लिधंसाEdit