धार जिल्ला

धार जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

धार जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्या

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४३८ जिल्ला धार १४७७ १७७२५७२ ८९५११३ ८७७४५९
२३ ४३८ ३५३२ तहसील बदनावर १६५ २०५५२३ १०३९५३ १०१५७०
२३ ४३८ ३५३३ तहसील सरदारपुर १९१ २६८५५२ १३६५०४ १३२०४८
२३ ४३८ ३५३४ तहसील धार ४२२ ३३९०४३ १७२९४७ १६६०९६
२३ ४३८ ३५३५ तहसील गंधवानी १४५ १५६०४६ ७७६७२ ७८३७४
२३ ४३८ ३५३६ तहसील कुक्षी १९४ २८४६७७ १४२२४९ १४२४२८
२३ ४३८ ३५३७ तहसील डही ६१ १०५७३३ ५३२६१ ५२४७२
२३ ४३८ ३५३८ तहसील मनावर १९८ २७७७९५ १४०१८३ १३७६१२
२३ ४३८ ३५३९ तहसील धरमपुरी १०१ १३५२०३ ६८३४४ ६६८५९

स्वयादिसँ

सम्पादन