Open main menu

धिमाल (जनजाति)

धिमाल (जनजाति) नेपाःया छगु जनजाति ख।

धिमाल (जनजाति)
सकल जनसंख्या
अप्व जनसंख्या दुगु थाय्
नेपाः
भाषा
धर्म

च्वनिगु थाय्Edit

थ्व जाति नेपाले च्वनि।

बस्तितEdit

नसात्वँसाEdit

वसःEdit

समाजEdit

भाषाEdit

आ वया थ्व जातिया मनुतेसं खेँ भाषाअंग्रेजी भाषा थें न्यागु भाय्‌ नं छ्य्‌लाच्वंगु दु।

अर्थतन्त्रEdit