धौलपुर जिल्ला

धौलपुर जिल्ला' भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१०६ जिल्ला धौलपुर ८०१ ९५९०६६ ५२०९३० ४३८१३६
१०६ ५१५ तहसील बसेड़ी १९४ २२६७८६ १२३३२७ १०३४५९
१०६ ५१६ तहसील बाड़ी १७० १८२९२९ १००५२४ ८२४०५
१०६ ५१७ तहसील सेपऊ १३० १९१०७९ १०२४९७ ८८५८२
१०६ ५१८ तहसील धौलपुर १९५ २२८०३४ १२३६५७ १०४३७७
१०६ ५१९ तहसील राजाखेड़ा ११२ १३०२३८ ७०९२५ ५९३१३

स्वयादिसँ

सम्पादन