नखत्राणा तालुका

नखत्राणा तालुका भारतया गुजरात राज्यया कच्छ जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

नखत्राणा तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State गुजरात
जिल्ला कच्छ जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

गांEdit

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

अधोछानी जेसरवंध पानेली
ऐयर जींदगी राजदै
अकाडना जींजे रामपर (रोहा)
अंबारा (अमारा) जीयापर रामपर (सरवा)
आनंदपर कडीया मोटा रणारा मोटा
आनंदसर कडीया नाना रणारा नाना
अंगीया मोटा र्कौडभीत रंगयापादर
अंगीया नाना कलाणपर रसालीया
अराल नानी खांभला रताडीया
अराल मोटी खराडीया रतामीया
बडी (पालनपुर) खीरसरा रवापर (न??ज्ञस)
बागपत खीरसरा (नवा) रोहा (तलेटी)
बंदीयारा खोंभडी मोटी संगनारा
बेरू खोंभडी नानी सायरा
भडाळी कोटडा (रोहा) सुखपर (रोहा)
भारापर कोटडा (थारावाडा) सुखपर (वीराणी)
भारापर (भद्रावली) कोटडा जडोदर सुखसण
भीमसर लखाडी ताल
भीतारा लखीयावीरा तरा
भोजराज वंध लक्ष्मीपुर (तारा) थाण
मुंजइ मोटी लक्ष्मीपुर (भुंजैे) थारावाडा
मुंजइ नानी लीफरी टोडीया
बीबार लुडबै उगेडी
चाराखाडा मंगवाणा उखारडा
चवाडका मंजल उलट
दादोर मुरू उमरपर
दादोर मथाळ उन्थोनगडी
दनाना मथाळापादर वडवा भोपावाला
देशल५२ मेडीसर वडवा कनावाला
देवीसर मोरे वालका मोटा
देवपर मोरगर वालका नाना
देवसर मोरजर वामरापादर
धमया मोसुणा वांग
धावडा नाना नाडापर वरामसेडा
धावडा मोटा नागलपर वेहार
धोरो नागवीरी वेरसालपर
फुलो नखत्राणा वीभापर
गडाणी नखत्राणा वीगोडी
गजनसर नखत्राणा नाना वीजपाशर
गंगोन उगामनी नारणपर वीराणी मोटी
जडै नेत्रा वीराणी नानी
जडोदर नीरोणा वीरखाल
जाळु ओलांगीया वीथोण
जारजोक ओरीरो पलीवाड
जतावीरा

स्वयादिसँEdit