Open main menu

नम्म वीट्टु मकालट्चुमि (सन् १९६६या संकिपा)

नम्म वीट्टु मकालट्चुमि छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६६य् पिहांवगु खः।

नम्म वीट्टु मकालट्चुमि
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६६

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit