नालुम् तॆरिन्तवऩ् (सन् १९६८या संकिपा)

नालुम् तॆरिन्तवऩ् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६८य् पिहांवगु खः।

नालुम् तॆरिन्तवऩ्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६८

बाखँEdit

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०