नेपाल सम्बतया दँ धलः

थ्व धलखय् सदि कथं नेपाल सम्बता दँ ब्वथलातःगु दु ।

१२गु सदिEdit

१२गु सदिया नेपाल सम्बतया दँत थ्व कथं दु।

न्हापांगु झिदिEdit

निगूगु झिदिEdit

स्वगूगु झिदिEdit

प्यगूगु झिदिEdit

१२ सदिया थुगु झिदिं नेपाल सम्बतय् तिथिं जक्क जुइगु ल्याःचाः क्वचाल ।

न्यागूगु झिदिEdit

नेपाल सम्बतय् १२ सदिया थुगु झिदि निसें न्हिल्याः नगुमाः न्ह्याःगु खः ।

खुगूगु झिदिEdit

न्हेगूगु झिदिEdit

च्यागूगु झिदिEdit

गुगूगु झिदिEdit

लिपांगु झिदिEdit

११ गु सदिEdit

११गु सदीया नेपाल सम्बतया दँत थ्व कथं दु।

न्हापांगु झिदिEdit

निगूगु झिदिEdit

स्वगूगु झिदिEdit

प्यगूगु झिदिEdit

न्यागूगु झिदिEdit

खुगूगु झिदिEdit

न्हेगूगु झिदिEdit

च्यागूगु झिदिEdit

गुगूगु झिदिEdit

लिपांगु झिदिEdit

१०गु सदिEdit

१०गु सदिया नेपाल सम्बतया दँत थ्व कथं दु। छुं दँय् जूगु झाका स्वयेत दँया पतिइ तियादिसँ । थन दँयातः झिदि कथं ब्वथलातयागु जुल ।

न्हापांगु झिदिEdit

निगूगु झिदिEdit

स्वगूगु झिदिEdit

प्यगूगु झिदिEdit

न्यागूगु झिदिEdit

खुगूगु झिदिEdit

न्हेगूगु झिदिEdit

च्यागूगु झिदिEdit

गुगूगु झिदिEdit

लिपांगु झिदिEdit

स्वयादिसँEdit