न्ह्याकेगु

हिमालय बचावा

  डालि बुरदि लगवा

गंगा जी बचावा

   खेती पाती करि यालि
हिमालय बचा वा
  डालि बुरदि लगवा