पन्चमि

पन्चमि नेपाल सम्बत व थीथी भारतीय सम्बत, दसु-विक्रम सम्बत, कलि सम्बत आदि, अनुसार पक्षया न्यागु दिं ख।

नेपाल सम्बतया पन्चमितEdit

स्वयादिसँEdit