परिवार (समाज)

परिवार धाःगु छगू सामाजिक इकाइ ख। थ्व इकाइय् मा, अबु, मचा आदि दै

परिवार व थःथितिEdit

परिवार व थःथितिइ क्वय् बियातःपिं मनुत दयेफु-

स्वयादिसँEdit