Open main menu

पार्क् नासिओनाल् देल् तेइदे

पर्कुए नाचिओनल डेल तेइदे

पार्क् नासिओनाल् देल् तेइदे (Parque Nacional del Teide) स्पेनया छगू राष्ट्रिय निकुञ्ज खः। थ्व हलिंया दकलय् अप्व पर्यटक वइगु निकुञ्जय् छगू ख। थ्व पार्कय् दँय्-दछि करिब ४० लखः मनू थ्यनि।

एस फमोसो पोर्कुए एन éल से एन्कुएन्त्र ल मोब्ताñअ मáस अल्ट दे एसपñअ य एल तेर्चेर मयोर वोलकáन दे ल तिएर्रा देस्दे सु बसे एन एल लेचो ओकेअनिचो, एल तेइदे कन ३.७१८ मेत्रोस सोब्रे एल निवेल डेल मार. एन २००७ फुए देच्लारदो पत्रिमोनियो दे ल हुमनिदाद पार ल उनेस्चो.[१]

लिधंसाEdit

पिनेया स्वापूEdit