पालनपुर तालुका

पालनपुर तालुका भारतया गुजरात राज्यया बनासकांठा जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

पालनपुर तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State गुजरात
जिल्ला बनासकांठा जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

गांEdit

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

अकेडी भागल (पीपली) इस्बीपुरा जसपुरीया
अकेसण भाटमल मोटी फतेपुर जोरापुरा भाखर
अलीगढ भाटामल नानी गढ जुवोल
अंबालीयल भाटवाडी गलवाडा कमलपुर
अंबीथा भावीसन गथामन करजोडा
अंगोला भुटडी गोढ खारोडीया
आंत्रोली चडोतर गोला खासा
अस्मापुरा (गोला) चांदीसर गोपालपुरा खेमाना
अस्मापुरा (करजोडा) चीखला हसनपुर खोडला
बादरगढ चीत्रासनी हथीद्गा कोटडा (भाखर)
बादरपुरा (भुटडी) देलवाडा हीबतपुर कोटडा (चांदगढ)
बादरपुरा (कालुसन) डेलवाडा होडा कुंभालमेर
बादरपुरा (खोडला) धांडा जडीयल कुंभासन
बादरपुरा (परपदा) धनीयाना जागाना कुंपेर
भागल (जगाना) ढीलाना जसलेनी कुसाकळ
लालावाडा पखाणवा सग्रोसना टकरवाडा
लक्ष्मणपुरा पालनपुर सलेमपुरा तलेपुरा (मदाणा)
लुनवा पालनपुर(रूरल) सल्ला टोकरीया
मदाना (डुंगीया) परपदा संबारडा उकरडा
मदाना (गढ) पटोसण संधी (मोटावास) वढाना
मालण पीडागरा संधी (नधानीवास) वेगडा
मलाणा पीपली संधी रानाजीवास वरवाडीया
मालपुरीया पीरोजपुरा (टांकानी) सांगला वासन
मानाका राजपुर (पखानवा) सांग्रा वसानी
मानपुर (करजोडा) रामपुरा (कराजा) सरीपदा वासडा (फतेपुर)
मीरवाडा (महाजन) रानावास सासम वासडा (मुंजपुर)
मीरवाडा (रतनपुर) रानपुरीया सेद्गासना वासना (जागाना)
मोरीया रतनपुर सीमोद्गा वेदानचा
मोटा रूपपुरा सोनगढ विरपुर
नालासर सादरपुर सुंधा