पालीताणा तालुका

पालीताणा तालुका भारतया गुजरात राज्यया भावनगर जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

पालीताणा तालुका
Coordinates
देय्  India
State गुजरात
जिल्ला भावनगर जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

गां सम्पादन

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

आदपुर जामवाळी नवागाम
अनीडा (कुंभाण) जीवापुर नेसडी
अनीडा (लाखावड) जुना पादर नोंधणवदर
आंकोलाळी जुना सरोड पालीताणा
अयावेज कंजरडा पांचपीपळा
बडेली खाखरीया पंडेरीया
बहादुरगढ खीजडीया (नोंधणवदर) पीपरडी
बहादुरपुर खीजडीया (मोखर्ळैा) पीथलपुर
भादावाव कुंभण राजपरा (चोक)
भंडारीया लाखावड राजपरा (थडाच)
भाराटींबा लापाळीया रंडोळा
भुंदरखा लीलावाव रणपरडा (खाराणा)
भुतीया लोइचडा राणापरडा(चोक)
बोडाणा नेस लुवारवाव रतनपुर
चीरोडा माइधार रोहीशाळा
चोक माळीया सगापरा
चोकीयपती मालपरा समढीयाळा (मुलाणी)
चोंडा मांडवडा सनाळा
देदरडा मानवड (हडमतीया) सांजणासर
देपला मेंढा सताणा नेस
दुधाळा मोखडका सेंजालीया
डुंगरपुर मोरचुपणा शेवडीवदर
गणधोल मोटा गरजीया सोनपरी
धेटी मोटी पाणीयाळी ठाडच
हणोल मोटी राजस्थली थोराळी
हाथसणी मोतीसरी वडाळ
जाळीया (अमराजी) नाना गरजीया वडीया
जाळीया (अंकलोइ) नानी पणीयाळी वाळुकड
जाळीया (खाराणा) नानी राजस्थली वीजाना नेस
जाळीया (मानाजी) नानीमाळ विरपुर (चोक)
जमणवाव नवा सरोड विरपुर (पालीताणा)