पुचः:User be

थ्व पुचःया छ्यलामितयेसं इमिके Belarusianभाय्‌या ज्ञान दु धका धयातःगु दु।

पुच "User be"य् दुगु च्वसुत।

५ सकलय् थ्व बियातःगु ५ पौस थ्व पुचले दु।