Open main menu

पॆरियार् (सन् २००७या संकिपा)

पॆरियार् (तमिल भाषा:பெரியார் ) छगू तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् २००७य् पिहांवगु खः।

पॆरियार्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि २००७

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit