प्रीति छगु मानव भावना ख। थ्व भावनाय् मनु आनन्दित जुइ।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्या सम्पादन

उत्पत्ति व विकास सम्पादन

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या दक्ले न्ह्य संस्कृतय् जुगु ख। लिपा थ्व खँग्वयागु तत्सम खँग्वया रुपे यक्व भासे, यक्व कथलं छ्येलेज्या जुल।

छ्येलेज्या सम्पादन

थ्व खँग्वयागु छ्येलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नं बुया वगु भाषे जुगु खने दु।

स्वया दिसँ सम्पादन

पिनेया स्वापू सम्पादन

संस्कृत खँग्वसफू