प्वँहेलागा चःह्रे

प्वँहेलागा चःह्रे नेपाल सम्बतया छन्हु ख। थ्व दिं खुनु जूगु घटना थ्व कथं दु-

घटना सम्पादन

तजिलजि सम्पादन

  • लैंचःह्रे पुजा
  • सक्वय् माधवनारायण बज्रयोगिनी यंकीगु

स्वयादिसँ सम्पादन