फर्रूखाबाद जिल्ला

उत्तरप्रदेशया छगू जिल्ला। थ्व जिल्लाय् स्वंगु तहसील दु- अमृतपुर तहसील, कायमगंज तहसीलफर्रुखाबाद तहसील

मू नगरEdit

जनसंख्याEdit

सन् २०११या जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तहसीलवर ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१५९ जिल्ला फर्रूखाबाद ८७२ १४६९०१९ ७८५३०१ ६८३७१८
१५९ ८३० तहसील कायमगंज ३८२ ५९२९३२ ३१७८०६ २७५१२६
१५९ ८३१ तहसील अमृतपुर १३६ १८६१८३ १००३९० ८५७९३
१५९ ८३२ तहसील फर्रूखाबाद ३५४ ६८९९०४ ३६७१०५ ३२२७९९

स्वयादिसँEdit