Open main menu

फायरआर्म

फायरआर्म (firearm) छगू यन्त्र ख। थुकियात आपालं हतियारया कथं छ्येलिगु या। थ्व यन्त्रं नियन्त्रित विष्फोटन छ्येला छगू वा यक्व प्रोजेक्टाइलयात उच्च गतिइ प्रोजेक्ट याइ। फायरिङ दयेकेयात प्रोपेलेन्टयात निश्चित व तीब्र कथं छ्वेकिगु या।