Open main menu

फिफा वर्ल्ड कप वा वर्ल्ड कप छगू अन्तराष्ट्रिय एसोसियसन फुटबल धेँधेँबल्ला ख। थ्व धेँधेँबल्लाय् फिफाया सदस्य राष्ट्रया ल्याम्ह मिजं पुचलं ब्वति काइ। थ्व धेँधेँबल्ला सन् १९३० निसें सकल ४दँय् जुयाच्वंगु दु। सन् १९४२ व सन् १९४६इ धाःसा थ्व धेँधेँबल्ला लिपांगु हलिम हताःया कारणं जुइ मफुत। सन् २०१०य् जूगु धेँधेँबल्लाय् स्पेन त्याम्हि जुल।

लिधंसाEdit