फिसःबुँ वा फिसः वा फिबँ वा मरुभूमि थन्यागु थाय्‌ ख गन सिक्क म्हो वृष्टि जुइ। थन्यागु थासय् थाय्‌ जायेक फि दयाच्वनि।

फिसःबुँ
साउदी अरबया फिसःबुँ

स्वयादिसँ सम्पादन