बछलागा पारु

बछलागा पारु नेपाल सम्बतया छन्हु ख। थ्व दिं खुनु जूगु घटना थ्व कथं दु-

तजिलजि सम्पादन

  • येँया श्रीखण्ड तरमुल महाबिहार (सिखोमुबहाः) गुथिया नामं निक्वः प्वीं आचाःगु न्यायेकेगु।

स्वयादिसँ सम्पादन