बछलाथ्व तितिया

बछलाथ्व तितिया नेपाल सम्बतया छन्हु ख। थ्व दिं खुनु जूगु घटना थ्व कथं दु-

घटना सम्पादन

तजिलजि सम्पादन

  • अक्षय तितिया
  • साखःति त्वनेगु
  • लुभु महालक्ष्मी जात्रा

बुदिं सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन

पिनेया स्वापू सम्पादन