बछलाथ्व पुन्हि

बछलाथ्व पुन्हि नेपाल सम्बतया छन्हु ख। थ्व दिं खुनु जूगु घटना थ्व कथं दु-

भगवान बुद्ध

घटना सम्पादन

  • गौतम बुद्ध बूगु, बोधिज्ञान काःगु व परिनिर्वाण जुयादिगु दिं

तजिलजि सम्पादन

स्वांया पुन्हि सम्पादन

  • स्वांया पुन्हि, हलिंया बौद्ध धर्मावलम्बीतेसं बुद्धया बुंदि, बोधिज्ञान लुइकूगु व परिनिर्वाण जूगु दिं हनिगु।
  • स्वांया पुन्हिया झ्वलय् येँया राजकीर्ति महाबिहारय् दँय्-दच्छि चर्या गीति व स्वांछा पूजा याइगु
  • स्वयम्भूइ दर्शनार्थीत वनिगु

मेमेगु सम्पादन

बुंदि सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन