बडनगर तहसील

बडनगर तहसील भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू तहसील ख।

बडनगर तहसील
—  तहसील  —
देय् भारत
राज्य मध्य प्रदेश
जिल्ला

थ्व तहसीलया गां (ग्राम पञ्चायत) व सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु:[१]

विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या लिखँ
उज्जैन उज्जैन बड़नगर भाटपचलाना ५०९५
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0अमलावदकला १७२०
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 00खड़ोतिया १२३८
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0कुलावदा १४८३
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0मनियावदा १२९१
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0इंगोरिया ३५२०
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0चिकली २६७१
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0कढ़ार्इ ११९२
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0निम्बोदा १५५०
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0घड़सिंगा १३३५
उज्जैन उज्जैन बड़नगर सिलोदिया १२९०
उज्जैन उज्जैन बड़नगर बालोदाहसन १३२६
उज्जैन उज्जैन बड़नगर खरसौदकला ६७२२
उज्जैन उज्जैन बड़नगर बरडि़या १८६१
उज्जैन उज्जैन बड़नगर खेड़ावदा ३३०६
उज्जैन उज्जैन बड़नगर नौगावा १०७२
उज्जैन उज्जैन बड़नगर बड़गावा १६३९
उज्जैन उज्जैन बड़नगर गजनीखेड़ी २४२२
उज्जैन उज्जैन बड़नगर रूनिजा २४३०
उज्जैन उज्जैन बड़नगर ओरडी १२०३
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0माधौपुरा २६१६
उज्जैन उज्जैन बड़नगर बालोदालक्खा ३२९५
उज्जैन उज्जैन बड़नगर बालौदाकोरन १७६६
उज्जैन उज्जैन बड़नगर अजडावदा १७०४
उज्जैन उज्जैन बड़नगर रावदियापीर १४७३
उज्जैन उज्जैन बड़नगर कल्याणपुरा १६११
उज्जैन उज्जैन बड़नगर उड़सिंगा १२३८
उज्जैन उज्जैन बड़नगर मुण्ड़त १२३६
उज्जैन उज्जैन बड़नगर दुनालजा ११२०
उज्जैन उज्जैन बड़नगर हरनावदा १०१२
उज्जैन उज्जैन बड़नगर मलौड़ा १३३३
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0औंकारपुरा १३५४
उज्जैन उज्जैन बड़नगर सिजावता १५५३
उज्जैन उज्जैन बड़नगर गावड़ीलौंधा १०७२
उज्जैन उज्जैन बड़नगर खण्डौदा १७०६
उज्जैन उज्जैन बड़नगर पलवा १४७१
उज्जैन उज्जैन बड़नगर पचलानाबील १७१८
उज्जैन उज्जैन बड़नगर जलोदसंजर १२९६
उज्जैन उज्जैन बड़नगर सुन्दराबाद १३५३
उज्जैन उज्जैन बड़नगर जस्साखेड़ी १२८१
उज्जैन उज्जैन बड़नगर पिटलावदिया १३९१
उज्जैन उज्जैन बड़नगर बादरबेला ११७४
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0बीराखेड़ी २०१७
उज्जैन उज्जैन बड़नगर जादला १९४७
उज्जैन उज्जैन बड़नगर दातरवा १३७७
उज्जैन उज्जैन बड़नगर बीसाहेड़ा १४१४
उज्जैन उज्जैन बड़नगर सनावदा १६८४
उज्जैन उज्जैन बड़नगर खरसौदखुर्द ४३८९
उज्जैन उज्जैन बड़नगर धूरेरी १४६७
उज्जैन उज्जैन बड़नगर सरसाना १०६५
उज्जैन उज्जैन बड़नगर सुनेड़ा ११५५
उज्जैन उज्जैन बड़नगर किलौली ११८४
उज्जैन उज्जैन बड़नगर बनबनी १७३६
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0रणवा १३६१
उज्जैन उज्जैन बड़नगर ऊटवास १३०६
उज्जैन उज्जैन बड़नगर मौलाना २४५४
उज्जैन उज्जैन बड़नगर झलारिया २२१७
उज्जैन उज्जैन बड़नगर बिरगोदारणधीर १३४२
उज्जैन उज्जैन बड़नगर भौमलवास १०६७
उज्जैन उज्जैन बड़नगर उमरिया १७९०
उज्जैन उज्जैन बड़नगर जाफलां १९३४
उज्जैन उज्जैन बड़नगर अमला ४७१३
उज्जैन उज्जैन बड़नगर आजन्दा ११६८
उज्जैन उज्जैन बड़नगर लिम्बास ११९२
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0खण्डवासूरा १५८८
उज्जैन उज्जैन बड़नगर जलोदिया १८३२
उज्जैन उज्जैन बड़नगर असावता १४८०
उज्जैन उज्जैन बड़नगर बंग्रेड़ २२४९
उज्जैन उज्जैन बड़नगर सारौला १८१७
उज्जैन उज्जैन बड़नगर भिड़ावदब २५२७
उज्जैन उज्जैन बड़नगर सुकलाना १४९३
उज्जैन उज्जैन बड़नगर लौहाना २७५३
उज्जैन उज्जैन बड़नगर खण्डवाबीबी १७९३
उज्जैन उज्जैन बड़नगर नावदा १३८४
उज्जैन उज्जैन बड़नगर चिरौला ३५६२
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0बड़गारा ११६२
उज्जैन उज्जैन बड़नगर पिपलु २८१८
उज्जैन उज्जैन बड़नगर दौत्रू १३१८
उज्जैन उज्जैन बड़नगर पिठौरा १६८९
उज्जैन उज्जैन बड़नगर गुणावद २०५६
उज्जैन उज्जैन बड़नगर फतेहपुर १७२४
उज्जैन उज्जैन बड़नगर अकोलिया १२२४
उज्जैन उज्जैन बड़नगर पीरझलार २५८१
उज्जैन उज्जैन बड़नगर दौलतपुर १८४१
उज्जैन उज्जैन बड़नगर पलदूना २४१०
उज्जैन उज्जैन बड़नगर मुंगावदा ९८९
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0लखेसरा १९५०
उज्जैन उज्जैन बड़नगर नरसिंगा २३६२
उज्जैन उज्जैन बड़नगर दंगवाड़ा ३११७
उज्जैन उज्जैन बड़नगर बलेडी ३९६२
उज्जैन उज्जैन बड़नगर घुड़ावन १८८१
उज्जैन उज्जैन बड़नगर झुमकी ९८७
उज्जैन उज्जैन बड़नगर पात्याखेड़ी ११८३
उज्जैन उज्जैन बड़नगर जहागीरपुर ३७८०
उज्जैन उज्जैन बड़नगर मालपुरा १५२१
उज्जैन उज्जैन बड़नगर अमलावदबीका १४५६
उज्जैन उज्जैन बड़नगर सलवा १३१७
उज्जैन उज्जैन बड़नगर 0पलसौड़ा २७९३
उज्जैन उज्जैन बड़नगर मकड़ावन १८६०
उज्जैन उज्जैन बड़नगर महूडीआलम १२५०
उज्जैन उज्जैन बड़नगर सुवासा २८९१
उज्जैन उज्जैन बड़नगर कंजड़ १९२८
उज्जैन उज्जैन बड़नगर असलावदा १६८३
उज्जैन उज्जैन बड़नगर कोठड़ी २१२०
उज्जैन उज्जैन बड़नगर नारेलाकला १२८८
उज्जैन उज्जैन बड़नगर रूपाहेड़ा १५४१
उज्जैन उज्जैन बड़नगर बमनापाती १२७४

लिधंसा

सम्पादन

स्वयादिसँ

सम्पादन