बनय्‌ज्या

बनय्‌ज्या (Business) वा एन्तरप्राइज वा फर्म छगू थन्यागु संस्था ख गुकिलिं ग्राहकनाप वस्तु, सेवा वा निगुया हे कारोबार याइ। [१] छगू पूंजीवादी अर्थतन्त्रय् बनय्‌ज्याया भूमिका प्रधान जुइ। थन्यागु अर्थतन्त्रय् आपा बनेज्या निजी स्वामित्व व प्रशासन दूगु व फाइदामुखी संस्थानं याइ। बनेज्या नन-प्रोफिट वा राज्य-सञ्चालित व राज्यया स्वामित्त्व दूगु नं जुइफु। यक्व मनुतयेगु स्वामित्त्व दूगु बनेज्यायात कम्पनी नं धायेगु या। कम्पनीया थःगु हे निश्चित अर्थ नं दु। बनय्‌ज्या याइम्ह मनुयात बनय्‌मि धाइ धाःसा बनय्‌ज्या याइगु थाय्‌यात बनय्‌कुथि धाइ। भिंगु बनय्‌ज्यामितेसं थःगु सामानय् तैगु चिंयात बनय्‌चिं (Trademark) धाइ। बनय्‌ज्याय् छगू जक्क खलं एकाधिकार यायेगु अवस्थायात यकःति धाइ।

स्वामित्त्वया प्रकारEdit

बनेज्याय् स्वामित्त्व छगू महत्त्वपूर्ण विषय ख। स्वामित्त्व थ्व कथंया जुइफु-

  • एकल प्रोप्रायटरशिप
  • पार्टनरशिप
  • कर्पोरेसन
  • सहकारी

लिधंसाEdit

  1. Sullivan, arthur, Steven M. Sheffrin (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall.