बांसवाडा जिल्ला

बांसवाडा जिल्ला भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१२५ जिल्ला बांसवाड़ा १४८५ १६६९८६४ ८४२७६७ ८२७०९७
१२५ ६५० तहसील घाटोल २३८ २८७१०१ १४४०९२ १४३००९
१२५ ६५१ तहसील गढ़ी २०६ २८२८०२ १४३०६७ १३९७३५
१२५ ६५२ तहसील बांसवाड़ा ३३४ ३५७५७० १८०९१९ १७६६५१
१२५ ६५३ तहसील बागीदोरा ३०८ ३७३८२५ १८९१६८ १८४६५७
१२५ ६५४ तहसील कुशलगढ़ ३९९ ३६८५६६ १८५५२१ १८३०४५

स्वयादिसँ

सम्पादन