बाग जनपद पंचायत

बाग जनपद पंचायत भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जनपद पंचायत ख।

बाग जनपद पंचायत
—  जनपद पंचायत  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश
जिल्ला

गांEdit

थ्व जनपद पंचायतया गां व गांतेगु सन् २०११स जनसंख्या थ्व कथं दु [१]

ल्या विभाग जिल्ला जनपद (तहसील) ग्राम पंचायत जनसंख्या
१०४ इन्दौर धार बाग धोटियादेव २६३६
१०५ इन्दौर धार बाग घोर २०८१
१०६ इन्दौर धार बाग घटबोरी १७७२
१०७ इन्दौर धार बाग खनिअम्बा १५८३
१०८ इन्दौर धार बाग झांर्इ १७९७
१०९ इन्दौर धार बाग झाबा १६१०
११० इन्दौर धार बाग बरखेडा ११८९
१११ इन्दौर धार बाग बांकी-बाग १८७८
११२ इन्दौर धार बाग ष्बांकी-
११३ इन्दौर धार बाग बाग ७४१५
११४ इन्दौर धार बाग बडकच्छ १८११
११५ इन्दौर धार बाग बडदा १५३२
११६ इन्दौर धार बाग बंधानिया २१९५
११७ इन्दौर धार बाग करकदा २५१३
११८ इन्दौर धार बाग कांटी १८८३
११९ इन्दौर धार बाग काकडवा १७७७
१२० इन्दौर धार बाग काकडकुआ १७६१
१२१ इन्दौर धार बाग कुडूजेता १६३२
१२२ इन्दौर धार बाग कनेरी १५०३
१२३ इन्दौर धार बाग महाकालपूरा १२२०
१२४ इन्दौर धार बाग मेरती १५४०
१२५ इन्दौर धार बाग मगदी १७९२
१२६ इन्दौर धार बाग झिरपन्या १८६२
१२७ इन्दौर धार बाग पिपरियापानी १७७८
१२८ इन्दौर धार बाग पिपरी २०८८
१२९ इन्दौर धार बाग थाना १४९२
१३० इन्दौर धार बाग चिजबा १३८०
१३१ इन्दौर धार बाग चिकापोटी १३११
१३२ इन्दौर धार बाग भमोरी १९८०
१३३ इन्दौर धार बाग पाडल्या १२७१
१३४ इन्दौर धार बाग डोबनी १६०४
१३५ इन्दौर धार बाग देवधा १४७९
१३६ इन्दौर धार बाग बाणदा १९५५
१३७ इन्दौर धार बाग चामझर २२६७
१३८ इन्दौर धार बाग तरसिंगा १५९२
१३९ इन्दौर धार बाग जामन्यापुरा २०८८
१४० इन्दौर धार बाग जामला २८६४
१४१ इन्दौर धार बाग जाली २४५०
१४२ इन्दौर धार बाग जेतगढ १९८२
१४३ इन्दौर धार बाग निमखेडा १६५८
१४४ इन्दौर धार बाग नरवाली २२९०
१४५ इन्दौर धार बाग नाहवेल १६८१
१४६ इन्दौर धार बाग अखाडा १४०७
१४७ इन्दौर धार बाग टकारी २११५
१४८ इन्दौर धार बाग टाण्डा ३२८९
१४९ इन्दौर धार बाग अम्बासोटी १७५४
१५० इन्दौर धार बाग आगर १९५५
१५१ इन्दौर धार बाग गेटा १३७६

स्वयादिसँEdit

लिधंसाEdit