बिहिबाः

बिहिबाः (संस्कृतः बृहस्पतिबार, ल्याटिन:dies Jovis डाएस् जोभिस्; जुपिटरयागु दिं, अंग्रेजी: थर्स्डे) बा: खः। थ्व बा: बृहस्पति ग्रहयागु नां बिहिबार जुइ वगु खः। अलय् थ्व हे बिहिबारं, बिहिबाः पिहां वःगु खः।