बीकानेर जिल्ला

बीकानेर जिल्ला' भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१०१ जिल्ला बीकानेर ८५७ १५६३५५३ ८२१४३४ ७४२११९
१०१ ४७३ तहसील बीकानेर १०८ २५६८३० १३५१९९ १२१६३१
१०१ ४७४ तहसील पूगल ५६ ६७१६३ ३५५६७ ३१५९६
१०१ ४७५ तहसील लूणकरणसर १२५ २१३६२७ १११४०९ १०२२१८
१०१ ४७६ तहसील कोलायत २०९ २५१३४४ १३३०१५ ११८३२९
१०१ ४७७ तहसील नोखा १४५ ३७४१७७ १९६५८९ १७७५८८
१०१ ४७८ तहसील खाजूवाला ५४ ७६८९९ ४०६६२ ३६२३७
१०१ ४७९ तहसील छत्तरगढ़ ६४ ८२४८८ ४३२८८ ३९२००
१०१ ४८० तहसील श्रीडूंगरगढ़ ९६ २४१०२५ १२५७०५ ११५३२०

स्वयादिसँ

सम्पादन