बीर श्रेष्ठो

बीर श्रेष्ठो बंगलादेशया सेनाया दक्ले सर्वोच्च पदक ख। थ्व पदक आतक्क न्हेम्ह बंगलादेशी स्वतन्त्रता युद्धया शहीदतेत ब्युगु दु। थ्व पदक सन् १९७१ निसें न्ह्यथंगु ख।

बीरश्रेष्ठो पदकधारी तेगु तालिका क्वे बियातगु दु-

क्रम नां सेक्टर पदवी
०१ महिउद्दीन जाहाङ्गीर सेना बाहिनी क्याप्टेन
०२ हामिदुर रहमान सेना बाहिनी सिपाहीं
०३ मोस्तफा कामाल सेना बाहिनी सिपाहीं
०४ मोहाम्मद रुहुल आमिन नौ बाहिनी आर्टिफिसर
०५ मतिउर रहमान बिमान बाहिनी फ्लाइट ल्युतिनेन्ट
०६ मुन्सि आब्दुर रउफ सेना बाहिनी ल्यान्स नायक
०७ नूर मोहाम्मद शेख सेना बाहिनी ल्यान्स नायक